What’s in a Name | नावात काय आहे

What's in a Name | नावात काय आहे

What’s in a name ? नावात काय आहे हे आपण आत्तापर्यंत बऱ्याच वेळा ऐकत आलेलो आहे . एखादा व्यवसाय, प्रॉडक्ट, पुस्तक, चित्रपट किंवा जन्मलेले लहान मुल यांना आपण एखादं नाव देतो तेव्हा ते नाव सुरवातीला अगदी सामान्यच असतें . त्या नावाला ना कसली प्रसिद्धी असते ना कसले वलयं असतें. पुढे जाऊन त्या नावाने काय दिवे … Read more

What Will People Say | लोक काय म्हणतील?

What Will People Say | लोक काय म्हणतील?

लोक काय म्हणतील ? हा प्रश्न आपल्याकडे बऱ्याच जणांना पडलेला असतो अनेक प्रगत देशांमध्ये लोक काय म्हणतील याचा सहसा कोणी विचार करत नाही त्यामुळे त्यांना सामाजिक त्रास फारसा होत नाही. कोणी कसे ही रहा, कसलेही कपडे घाला, कोणताही नोकरीधंदा करा , कोणाला काही फरक पडत नाही आणि कोणी त्याची दखलही घेत नाही. तसेच कोणी कोणाच्या … Read more